Search

भुलई जुयनुङ ख्वालकु दलई दयत्कु

भुलई जुयनुङ ख्वालकु दलई दयत्कु

बाँपीझ्याला, येँ । भुलई जुयनुङ दलई दयत्कु उ पिगुर चिज् गुनान दकेरई ख्वालत कुरुप, सुन्दर व बाँलकु जुईरी रहर धोखुसेतङ दमु । यउसेनुङ ख्वाल त बाँलस्केईय लागिन् हाती हाती नाप लत आमु दोखुनु किरिमपेन दलेतई । मानव शरिरय दोखुनु सोयन सम्वेदनशिल क्षेत्र ख्वाल खेङ । उतु ख्वाल कुरुप खोईदर्स गत्केङ थि थि समस्यापेन यई फरई ।

चाया, पल्ट, डण्डीफोर थिनागु समस्यान् सुन्दर ख्वाल त कुरुप दके सुन्दरताकु लुटेतई । आमजुयलागिन् थपसिन् सुन्दर ख्वाल दकेईत वाईकु हाई मजिउ पिगुर चीजय बारेकु सिकेरगु ।

भेनेगर :
भेनेगरकु वात्चा वात्चा एसिड छ्याङन तरै । आमजुयलागिन् भेनेगर ख्वालकु मछिर्स बाँलकु । गुनान छेउरीकु असर पारेकु जुयलागिन् भेनेगरकु मेवु चिज छ्याङन जुकुन छिर्स बाँलकु । तर फट्टुले मछिर्स बाँलकु ।

नय सोडा :
गत्केथे मिपिसिन् ख्वाल बाँलस्केईय लागिन् नय सोडाय प्रयोग यतहिन् । तर उ गलत खेङ सोडा दलेकुपे ख्वालकु धब्बा, पल्ट व दागपेन यर ।

पुदीना :
पुदिनान् ख्वाल यचकेईत ग्वाहार वा यतै तर गत्केक प्रयोग यर्सखिने गत्केङ समस्यापने हारै । गुलितङ पुदिनाय प्रयोग न पल्ट, डण्डीफोरपेन यर ।

मन्जन :
ईन्टरनेटय दुँनियान गत्केङ खँपेन सेङन तरै । आमेतु प्रभावन मन्जनय प्रयोगन् ख्वाल यचउ ईन्टरनेट दुन्दु खोई दमु । गुने प्रयोग न ख्वाल यचउ वा खोईदमु तर ख्वाल नासजुईत गत्के घडी लगई मोजु । गुनान यत्ङ चाया, पल्ट, डण्डीफोर थिनागु रोग पित यर ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!