Search

मेलुङ गाउँपालीकाकु सुत्केरी भत्ता व किरिया खर्च ब्वठईरी ज्य शुरु यत्चु

मेलुङ गाउँपालीकाकु सुत्केरी भत्ता व किरिया खर्च ब्वठईरी ज्य शुरु यत्चु

बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । द्वाल्खा मेलुङ गाउँपालिका वडा ल्याखाः ७ न सुत्केरी भत्ता व किरिया खर्च ब्वठई शुरु यङ खँ सिदत ययन चोन । मेलुङ गाउँपालीकाय उ थापरेय दँ २०७७÷०७८ नन्सीय ज्य खँ थे वडा न ढ्यावा ब्वठई शुरु यङ खेङ ।


थापरे उ दँकु आउटुल्ले सुत्क्यारी मिसामीपिस्त ५ दोल टाकाय हिसावन ब्वठयन तरै । नक यउ मुचा व सुत्क्यारी मा य स्वास्थ्य स्याहार सुसारय लागिन् उ ज्य खँ लान् आउटुल्ले सुत्क्यारी मिसामिपिस्त सुईदोल टाढा ब्वठय खँ सिदत ।


आन्थितु मेलुङ गाउँपालिका वडा ल्याखाः ७ थाई छेँ जुयन सिकुय परिवार त काज किरियाय लागिन् ङादोल टाका ब्वठयन तरै । आउटुल्ले आमु वडाय खुम्ह सिकुय परिवार त सुईदोल टाका ब्वठय खँ वडा ल्याखाः ७ य वडानाय् भाजु नवराज खड्कान् सिके दिरहिन् ।


आन्थीतु आमु गाउँपालीकाय वडा ल्याखाः ६ थिम्ह सुत्क्यारी मिसामी त ङादोल टाका बियन तरै हर्स सोम्ह सिकुय नाम दर्ता जुई बाँकी दमुनी हङन् वडा नाय् भाजु कुसुम लामान् सिके दिरहिन् । आन्थी आमु ढ्यावा काईत वडाय ज्यकुठीकु बुय व सिकुय ल्याखाः सुईङानु दुपान दर्ता यरी मल्गु खँ सिदत ययन चोन ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!