Search

खुईङैगुर देशय राष्ट्रय म्ये हल्गु नेपाली

खुईङैगुर देशय राष्ट्रय म्ये हल्गु नेपाली

बाँपीझ्याला, येँ । कोरोना महामारी मदउजुर्स उ व्यला म्ये हल्गु भाजु रामजी नेपाली देश, पिदेश उयन चोङ्गुज्यउ । चीनय वुहानलान् भाईरस फिजई जुयन बढई जुयन ओङन्ली आमुय विश्व यात्रा दिकेय खँ सिदत ययन चोन । भारतय नस्गुर प्रदेश उयन बङ्गलादेश उईरीय क्रमकु पुसकु सिलुगढीलान् नेपाल लिपुली मल्गुकु दुःख चारै ।


थि थि २५ गुर देशय राष्ट्रय म्ये हलेन सन् २०१५ नन्सी विश्वयात्राकु पित लिङायन्दिउ भाजु नेपाली आमु उ दँ बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स सुत्ताय देश थेईरी योजना दउजु । कोरोना न हाय सक्रमणय कारण न आमुय विश्वयात्रा आउ थाती थय खँ सिदमु । तर गुल्पनन्सी शुरु यरीउरी हङ ठेगान मद ।

बाग्लुङ नगरपालीका वडा ल्याखाः –६, भीरलाङ्खुरीय ४१ दँय आमु सन् २०२५ दुपान १९४ देशय राष्ट्रिय म्ये हलिउरी व विश्वय २३२ गुर देशकु थेईरी लक्ष्य दउ खँ सिदत ययन चोन । कोरोनाय कारण न आउय यात्रा आमु योजना व लक्ष्यङ लिखन ओङ्गु जुर । विश्व बन्धुत्व, साँस्कृतिक पर्यटन र सद्भावनाय सन्देश सहित आमु विश्व यात्राकु चोङ्गु जु ।

व्यला प्रतिकुल जुर्ङङ गुल्पनुङ तनाव माकायन घडीय सदुपयोग यङकु आउ जि ६५ गुर देशय राष्ट्रिय म्ये हलि फईरी जुर्गि हङन थौत गौरव यतै । आउ यउ दाक्षि निस्दँ दुपान १९४ गुर देशय राष्ट्रिय म्ये हलिउरी थउ लक्ष्य दउ खँ सिकेदिरहिन् । नेपालीन् हाखेन हङन दिरहिन् आउ जिन युरोपेली देश अलबालनियाय राष्ट्रिय म्ये सेङन चोङ खँ सिके दिरहिन् ।

बन्दाबन्दी व निषेधाज्ञाय व्यलाकु सिर्जना व साधनाकु वित्याङ खँङ ङेन्के दिरहिन् । उ दातिकु नेपालीन् बाग्लुङ व म्याग्दीय गुलिङ न्हुलु न्हुलु ठाँईपेन उईरी टुल्ले अवसर नाप लङकु खुसी चाय खँ सिदत ययन चोन ।

बुद्ध व सगरमाथाय देशय रुपकु नेपालय चिनो बुँएन पिदेश थेन्ङ थौ त गौरव लगई जुउ खँ ङेन्कर्जु । आउ चाडङ कोरोना भाईरसय संक्रमण तान हर्स थउ चाडङ विश्व उईय लागिन् पित उई हङ खँ सिके ईस्त दिरहिन् ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!