Search

अजय देवगनय बारेकु अमिताभ बच्चन न यङ भविष्यवाणी खेउ सावित जुर

अजय देवगनय बारेकु अमिताभ बच्चन न यङ भविष्यवाणी खेउ सावित जुर

०८ तिथी, असोज ला, बाँपीझ्याला, एजेन्सी पहिला पहिला सोङ्गुकिपाय थाकती, नकीन (अभिनेता, अभिनेत्री) जुईत रंग व रुपकु बाच्ता ध्यान विउतन् । नामजाउ थाकती, नकीन (अभिनेता, अभिनेत्री) पेनुङ वय मारकु लङन चोनहिन् । आन्थितु भाजु अजय देवगननुङ गुल्प थाकती जईरी मनकु टोन्गु आमतङ गत्केङ खिसी यकुजु । अजजय सामान्य ख्वाल जुउ जुयलागिन् आमुन गुल्पनुङ थउ त छ्वासउ मानई मयत्चु ।


हरितु मल्स मेवु थाकती, नकिनपिसिन् सोयन चाड नाम जाकेईत सफल जुर । सोङ्गुकिपा पहिला सोतु फ्लप जुयउ हङ लख काटेङन तउतन् । अजयय ख्वाल खोङन खिसी यकुपेननुङ मदौमखेजु तर आम्त बरिष्ठ नामजाउ थाकती अमिताभ बच्चन विय सल्लाहन् बाँलकु व भिङ्गु जुयलागिन् ड्वाकु ज्य खँ यत्चु । सोङ्गु किपा बिग बिन् अजयय् ख्वाल लिखनय थाकती (अभिनेता) त ब्वन्जु । आमुन अजय देवगन् त डार्क हर्स हकुजु ।

आमु गुनुङ मि देपान सफलताय लागिन् गुङ हातिङ एकिन मयङ मिपेन थिगुर नम्वर जुर हङथे तु जुर । उन् यत्ङ सोङ्गुकिपाय क्षेत्रकु न्हुलु थिगुर पहिचान अजय देवगणय बनई जुर ।

अमिताभ बच्चनय भविष्यवानीन् सही सावित जुर आले बिग बि य कसौटीकु अजय बाँलस्के टिकरेत्गु । अजय देवगणय पहिला सोङ्गुकिपानतु अजय देवगणय नाम जायन बलिउडकु थात ओन । अजयय् पहिला सोङ्गुकिपा “फुल और काँटे” यस चोपडाय “लम्हे” नापङ पित नापङ पित यउ खेङ । लम्हेकु थाकती अनिल कपुर व श्रीदवी थिनागु नामजाउ थाकती नकिन चोङ्गुजु । आमु जुयलागिन् सोङ्गुकिपाय जमई जुयन च्वकेय तयन तउजु । सोङ्गुकिपा दकेउ लम्हेय थउ सोङ्गु किपा पित दाहाउ हङन तउजु ।

अजय य सोङ्गु किपा गिविङ हातिङ मयर्सङ सफल जुर । आमुन्ली अजयन् थनुटुल्ले लिखन पुलेन सोई माबाल्नी । उ जुयलागिन् छिजिनुङ हातीङ ज्य खँ यत्कु हर्स आतई मोजुयन बाँलस्के यत्कु हर्स हाखेन उई फरगु हङन उ खँलान्नुङ सेई फरगु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!