Search

छिजि तौथल नेपाल भाषा

छिजि तौथल नेपाल भाषा
गणेश कुमार श्रेष्ठ
हेटौडा ४, चिल्ड्रेनपार्क

तान थिङ लगैजुउ
नान थिङ लगैजुउ
यिउ खाँ मखेउ च्वन
यिउ वा जन भ्रम खेउ च्वन
तौथल भाषा नोन्टुउ मिपेन
अझौं दउच्वन
गुलिमन वा तौथल नेपाल भाषाकु
बाखन, चिय खँ (कविता) च्वईत सउच्वन ।
च्वउन वा च्वर्जु तर बोंगु मितु मद
च्वउ मित प्रोत्साहन हातिउ मद
हङ विचार सदाउ यउ मन्कु
तर यिउ खाँउ मखेउ जुउच्वन
बोंगुपेन गुलिम लरि दउच्वन ।
छिजि भाषात थाँ काईत
छिजि भाषाकु खाँ लाईत
छिजिन प्रयास यारि मल्गु च्वन
थेम निस्मन न्हिछि निस्नु
याङनजुगु मजिउ च्वन
यिउ त वा निरन्तर अभ्यास
यारि मल्गुच्वन
छिजि भाषा नोन्टुउ
मिपेन नापलत्न
थौतु भाषाकु खाँ लाईमल
थौउ भाषात न्हि न्हि
व्यवहारकु हाईमल ।
च्वउमिन थिपुल च्वयन्ली
दखुनु थबोयन हङन
फेसबुक पेजकु छोयन्ली
थिपुल बोङन प्रोत्साहन
हौसला विईमल
थौ जुकु वोङन मजी
मेवस्तौं बोङ हङन छोईमल ।
थौत चित्त वुझैजुउ
चित्त वुझै मजुउ
मन्कु लगैजुउ खाँ
दखु हरिमल
गल्ति कमजोरी खान्स
सच्यात हङन सुझाव विईमल।
नक नक च्वउमिपेन
घत्केउ खाई दत
तौथल भाषा विकासय
झलक खाई दत
तौथल भाषाय पेज
दखुयउ सजिया ठाई दत ।
दखुनु लाहाकु लाहा जोईलौ
थौ माँ खाँ कुतु चोइलौ
थौ माँ खाम्ह कुतु वाईलौ।
थौ भाषा थाँ हाईत
दखु थिपुल डाइलौ ।


मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

One thought on “छिजि तौथल नेपाल भाषा

  1. गणेश कुमारश्रेष्ठ

    भाजु उपेन्द्र प्रधान सम्पादक बाँपिझ्याला डटकम थाै माँ खाँ दाेलखानेपाल भाषाय उन्नति व प्रगति थाेजु ,थाै भाषा संस्कृति ताङन थमाेङ हङन याङ कुत वाँलकु लगैजुर ।जीन वुझैमजुय थिगुर खाँ यई मन लगैजुर हाति हर्स छिजि किपाकु हात्त मिसामिपई जुकु किपा तय जाै? अाँकु वाम्सामी पैउ किपाउ तर्स हातिउ विग्रै जयउरा? मखेर्स थनकेसि जमानाकु मिसामी वान्सामी निस्गुरतउ समान वयवहार यार्स अझ वाँलारेउ थिङ लगैजुर ।बाँकि थाैपई विचार ।

Leave a Comment

error: Content is protected !!