Search

छिजी जिवन होउ सोन थिनागु

छिजी जिवन होउ सोन थिनागु
च्वउ : भगवती प्रधान
भी.न.पा. वडा ल्याखाः २, द्वाल्खा

छिजि जिवन होउ सोन थिनागु
ईथी सोर्ङ सीन गुली बाँलकु
आम सोनन् आले गुली वा फस फएन
किर पिसिन नयन् सोन होयन चोन
आन्थीतु छिजि जिवन वितई जुयन चोन
दुःख सुख हण्डर ज्याङन जिवन वितई जुयन चोन ।

सोन त खाएन देगलकु पूजाआजा, सिकु ठाँई छाई एतहिन्
ज्य खँ धोई व सारगरकु वातहिन्
आन्थितु मिपिसिन् स्वार्थ पुरा जुई व वास्ता मतहिन्
सोनन जि थिनागु बाँलकु गुनुङ मद हतै
आम सोन त वा फस व किर न नास यङन विरै
मि पिस्तङ गुल्प भुकाप सोङन गुल्प नाकावन्दी, गुल्प बाढी पहिरोन दुःख विरै
थनुकेसी वा झन मिखान खोई मदउ किर कोरोना न ग्यात्के तरै ।

कोखुरनसी मजान सोन होर
होई धोन्के सोन हायन हायन होउ गाङ्गु सोन जुर
मिपेनुङ मुचा, ल्यास्मा ल्यासीमिसा व बुढा बुढी जुर
गुली धन सम्पती व छेँ दर्सङ वार्त उईतु मल
छिजिन जिवनकु राक, डाह व घमण्ड मयरीलौं
यउता आईपरई जुर्सङ सन्तोष कायन सामाना यरीलौं ।

थौतु सिप

मल्टिमिडिया ग्यालरी

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCrfKpAHWbiEIg0uksaq5iKw&layout=gallery[/embedyt]

Written by 

Related posts

Leave a Comment