Search

बाँपीझ्याला अनलाईन दुपान

बाँपीझ्याला अनलाईन दुपान

बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । द्वाल्खा नेपाल भाषा व खस् भाषान थनुन्नसी बाँपीझ्याला लछिपतीलान् बाँपीझ्याला अनलाईन पतीकु पित हायन तरगु । ऐतिहासिक शहर द्वाल्खा दुपान दउ कला, संस्कृती, परम्परा, सम्पदापे संरक्षण व ग्वाहार आले भिन्न पहिचान दउ द्वाल्खा नेपाल भाषा त छ्यालीकु हाईत ग्वाहार यरीउरी थउ लक्ष्य व उद्देश्य तयन २०५६ दँ बैशाख ला नसी बाँपीझ्याला पति हिल्केय ययन चोङ खँ थपिस्त थिपुल लितङ सिकेरगु ।


उ पती पित कायन ययन चोङ ताक्कु गुल्प थात, गुल्प कोत जुर्ङ जुर्ङ थिगुर न नसी झिम्खुगुर ल्याखाः टुल्ले सालउ पतीय रुपकु पित काईत सफल जुर्गु । झिम्नस्गुर ल्याखाः न नसी पिगुर ल्याखा टुल्ले नेपाल पति थिनागु पति पित काईत सफल जुर्गृ ।
दातीकु द्वाल्खा नेपाल भाषा व ग्रामीण सामूदायिक विकास परिषद्य ग्वाहारकु खँकुठी पितकाईत सफल जुर्गु । ईथी थि थि यङन हाखने हाखेन पाराक लेई फईरीय जस थपिस्ततु ओन ।
आउ अनलाईन पती बाँपीझ्याला डटकम हिल्के थपे हाखेन ययन चोनगु । फट्टुले व जिट्टुल्ले गत्केङ ठाँईकु सुधार यङन हाईरी प्रयास यङन तरगु तर सर गउ मि तुल हङथे तु यङन व हायन यर्ङ यर्ङ गिविङ च्वाक्ठीली फरई आम्कु थप्सिन् बच्यारी मल ग्वाहार यरी मल हङ ईसी थउ खँ दमु ।

पहिचान हङ छिजी नेवाः खेङ, उ सोयन मेवु मद । उ नेवाः दुपानतु छिजी कला, संस्कृती, परम्परा, चाडपर्व, जात्रामात्रा, नखच, चखत आले सम्पदापेन ट्वाकस्याङन चोन । ईनागु दोखुनु नेवाः दुपान दयलागिन् थनु छिजिन् नास ड्वाक्के जि नेवाः छि नेवाः ईसि नखत, छिजी चखत ईसी गौरव हङन लिङार्गु । छिजि नेवाः जाती सोयन मेवु जातीके उ हातिङ मद । आन्थीतु भिन्न पहिचान दउ छिजि मा भाषा दमु । वय वारेकु छिजिन गत्केङ म्वालीख्वाली व ग्वाहार यरी मल्गु आवश्यकता दमुनी । उ द्वाल्खाय नेवाः जातीन न्हुन हाय नेपाल भाषा खेङ नकी उ द्वाल्खा भाषा मखे हात्त हर्स जाती सोयन द्वाल्खा ड्वाकु मखे द्वाल्खा हङ थिगुर ठाँई जुकुन खेङ आमु जुयलागिन् छिजि गुनानुङ जातीय पहिचान नास जुउ ज्य खँपेन यरी मटे हङन उ पतीलान्तु ईनाप यतगी । उकु गिविङ गिविङ द्वाल्खा खँ हङन चोयन तय खँ पेन खोईदमु । द्वाल्खा खँ हङ द्वाल्खा कुरा जुर खँ मखेकी भाषा हरी मल नामय ठाँईकु नामतु काईमल सर्वनामय ठाँईकु सर्वनायतु काई मल्गु खोईदमु । ईतिहास नास जुउ छिजि गुनानुङ ज्य खँ यरी मटे थउ मसिर्गु हर्स सिउपे दातीकु खँ काई विई मल । थनु छिजित हाती मन लगई जुर आमु सामाजिक सञ्जालकु चोयन ईतिहास कायम यरी म्वाले मटे । द्वाल्खा खँ मखे द्वाल्खा नेवाः भाषा खेङ । ईथी हत्कु हर्स द्वाल्खाय नेवाः जातीन् न्हुन हाय भाषा जुयन चोन हङन मेब्सीन सिएउ मखे हर्स द्वाल्खा खँ हङन जवरजस्ती चोई म्वाल्गु हर्स द्वाल्खा खँ गु जात न न्हुन हाय खँ हङन् ऐस यर । द्वाल्खाय नेवाः भाषा हरीत ठाककेई मटे । नेपाल व नेवार हङ थिगुर तु जुयलागिन् नेपाल भाषा हरीत छिजिन कत्मछिङ्गु ताई माबाल नेपाल भाषा हरी मायार हर्स नेवाः भाषा हरी फरगु ज्यउले ? कुठा दुपान चोङन हाती मन लगई जुर आमु नाम तई म्वाली मटे हङन ईनाप जुकुन यङ खेङ । मेवता हातीङ मखे ।


छिजि नेवाः भाषा पुरान रा ? मेवु नेवाः जातीय भाषा पुरान खेङ रा ? उ अध्ययन य विषय जुयन चोन पाखा पाखाकु हाती मनकु यर आमु खँ लाएन छिजि गुनानुङ ईतिहास विद् व भाषा विद्य तक्मा काईरी ज्य खँ यरी मटे । बरु गिविय गु भाषाँ पुरान खेङ आमे बारेकु ब्वईय लागिन् थिगुर ज्य खँ यरी मल्गु खोईदमु । ईनागु साझि ज्य खँ यरी त साझी खलकतु दके उईलौं । हात्त हर्स साझी खँकु यार्कचान हातीङ जुई मफउ । लाटाय देशकु गाडा तन्नेरी थिनागु जुई मटे, ईनागु थि थि खँपिस्त हातीङ ग्वाहार यरी फयउ रा हङन ईसिन आश कायन चोनगु उ दोखुनु आशपिस्त पुरा यरीय लागिन् छिजि दोखुनु थि जुईतु मल । ईथि हत्चु हङन गुनानुङ चित्त स्यात्केई माबाल खेउ खँ बात्च खाएउ तु जुर । सत्ननुङ द्वाल्खाय ईतिहास पुल्के हाती खेङ हङन खेउ ईतिहास पित हाई म्वालगु हर्स थि जुयन अध्ययन यरीलौं आले हाती खेउ आमु खेङ खँ सल्लाहन्तु पित हाईलौं । आले जुकुन दोखुसेत चित्त बुझई जुएउ हङ ईसी थउ खँ दमु । मखे हर्स थउ मन न लुङे थपसिन् ईसिन गुनानुङ ईतिहास नास यरीउरी ज्य खँ यरी मटे । वरु वय अध्ययन यरीय लागिन् वडाकु हरिलौं, नगरपालीकाकु हरीलो ईथीतु थि थि सरकारय ज्यकुठीकु स्वापु तयन बाँलस्के ज्य यङन हाखेन उईलौं हङन ईनाप यतगु ।

आउ उ ईसि बाँपीझ्याला अनलाईन पतीय खलककु गत्केङ दाजुकिंज, ताताकेहेपेन नाप ज्याङन चोङन दिरहिन् । आमुथे स्वःनिगलान् सल्लाह विउकु मयजु डा. चुन्दा बज्राचार्य, भाजु पवित्रा बज्राचार्य व भाजु श्रीकृष्ण महर्जन आन्थितु तौथललान् भाजु विष्णु भक्त श्रेष्ठ, लिस्तीलान् भाजु चमेरी प्रधान व जेठललान् भाजु गंगाबहादुर श्रेष्ठ, आन्थीतु द्वाल्खालान् बरिष्ठ ईन्जीनियर भाजु आत्माकृष्ण श्रेष्ठ, भाजु कृष्ण प्रसाद मास्के, भाजु चोक बहादुर दाहाल, भाजु डा.प्रायश्चित श्रेष्ठ, भाजु भल्ला मास्के, भाजु अमर कुमार प्रधान, भाजु प्रकाश श्रेष्ठ, भाजु पुर्षार्थ श्रेष्ठ, मयजु यादव श्रेष्ठ, भाजु डा. हरिदर्शन श्रेष्ठ, मयजु सकुना श्रेष्ठ, भाजु गोपाल प्रधान व सभासद् भाजु हेम श्रेष्ठ चोङन् दिरहिन् । ईथितु कानुनी सल्लाह विउकु अधिवक्ता भाजु प्रभाकर श्रेष्ठ चोङन दिरहिन् ।
उ पतीय सम्पादककु भाजु उपेन्द्र प्रधान, सह–सम्पादककु भाजु अनिल चन्द्र श्रेष्ठ व भाजु अजय प्रधान, व्यवस्थापनकु मयजु निरु प्रधान व सविना मानन्धर, प्रतिधिनीकु मयजु कलावती श्रेष्ठ व यजु श्रेष्ठ, प्रेस प्रतिनिधीकु भाजु हरि श्रेष्ठ, व्यवस्थापनकु ग्वाहार यकु भाजु बालकृष्ण श्रेष्ठ, भाजु निरेन्द्र मास्के व भाजु मनिष प्रधान चोङन दिरहिन् ।


आन्थितु उ पतीत ग्वाहार यरीउरीकु द्वाल्खा नेपाल भाषा खलक, द्वाल्खा गुठी, कालिञ्चोक युवा क्लव, बनारसी सहयोगी हातहरु, द्वाल्खा म्यासमुचा खलक, लायन्स क्लव अफ दोलखा, भीमेश्वर भागवद् सदन, साथीको लागि साथी व साथी कल्याणकारी खलक खेङ । ग्राफिक्स क्रियशनकु एड ग्राफिक्स नेपाल खेङ ।

आउ उ अनलाईन पतीकु गृहपृष्ठ दुपान ईसिखलक, आजको रासीफल, सम्पर्क, महत्वपुर्ण टेलिफोन नम्वर तयन तगरु आकुलान्ली दोलखा नेपाल भाषा दुपान, ईसि खँ आमु दुपान नेवारी, नेपाली, नेपाल मण्डल आमु दुपान नेपाल मण्डल हाती खेउ ? भाषा, संस्कृती, पर्यटन, साँस्कृतिक सम्पदा, विकाय ज्य खँ, मि÷ व्यक्तित्व ओसीके, आन्थीतु साहित्य दुपान बाखन, चिय खँ, म्ये, द्वाल्खा संग्रालय दुपान नेवार, थामी, तामाङ, जिरेल, सुरेल, खस, आर्य आन्थीतु समचार, पुरान खँ ईतिहास, ठोलीबोली÷ अन्तरवार्ता, मती÷ थौ विचार ब्वङ व स्वास्थ्य, लुवन्के÷ सस्मरण, मन त्यात्के यङ ज्य, मेथय÷ काशा, किपा÷ फोटो पोटझाङय कसिमिलीन हाती हतै ?

खँ कुठी दुपान छिजि खँ त पर्वते खँ हाती हतै ? खँ लाई सेईलौं, समाचार, कुराकानी, बिचार दृष्टिकोण, जन प्रतिनिधी, कला साहित्य दुपान ईतिहास, चाडपर्व, सम्पदा, भाषा÷ संस्कृती, कथा कविता, पर्यटन, मनोरञ्जन, जीवन शैली दुपान जेष्ठ नागरिक, योग स्वास्थ्य, प्रकृती पशुपंक्षी, भिडियो, सस्मरण, खेलकुद तयन उ दुपान गत्केक चोय खँपेन तयन तरगु आउ थपिस्त गिनागु लगई जुर हातीङ कोत थात यरी मल्स चोयन छुसासिन त ईनाप यगतु ।
द्वाल्खाय दाक्षीय किपा तयन तरगु, ल्यासिमिसा तिताकेहेपे लागिन् नेवाः वास्तीकु किपा व मेवु किपाय ठाँई तयन तरगु । सोङ्गु किपाकु म्येथउ तिताकेहेपे लागिन् भिन्न किपा तयन तय खँङ सिकेरगु ।


लिखत हाती हतगु हर्स सयन मसयन थपे हाखेन उ अनलाईन पती हायन तरगु उ चोयन तय खँपेनकु दोखुनु ईसिन चोयन तयतु ठिक हङन महत्कु गुलिङ खँपेन थपेनाप सेई मलि फरई आमु जुयलागिन् थप्सीन् ब्वन्ङ हाती नाप लत्चु हर्स ईसिनुङ सेईत पालो विईत हङन आश आले विश्वास कायन चोनगु । उ पतिकु ईसिन गत्केथे छिजि द्वाल्खाय बारेकु ईतिहासन नसी आउटुल्ले खँपेन पित हाई म्वालेन चोनगु वयलागिन् थपे दोखुनुय ग्वाहारय आश कायन चोनगु ।

विश्वकु कोरोना भाईरसय संक्रमण नाप नापङ छिजि नेपालकुङ आमे असर गत्के पईजुयन चोङ कारणन् यत्न मिपेन ग्वारमुङन ज्य खँ हिल्केई मजिय लागिन् थनु कुठा दुपानलान् तु उ बाँपीझ्याला डटकम चल्केईरी य ज्य खँ यङ खँ सिकेरगु । आउ उ पति परिक्षणय रुपकु हिल्केय खँ तरगु ।
मेवु खँ बात्चा कोरोना किरय संक्रमण घटई जुई धोङ्नली बाँलस्केतु चल्केईरी ज्य खँ लेङन चोङ्गु खँ थपिस्त सिकेरगु ।

बाँलकु बाँमलकु खँपेन लेयन सल्लाह विईइ हङन लितङ थपेन द्वाल्खाय दाजुकिंंज, ताताकेहेपे दातीकु खँ तरगु । नाप नापङ बांलकु व भिङ्गु खँय लागिन् थपिस्त सदाङ बाँलकु थोजु हङ द्वाल्खा भीमेश्वर ठाकुर नाप आशिक फोङन चोनगु । सुभाय्

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!