Search

द्वाल्खा प्राचिन मल्लकालिन व लिच्छवीकालिन ऐतिहासिक शहर खेङ ।

द्वाल्खा प्राचिन मल्लकालिन व लिच्छवीकालिन ऐतिहासिक शहर खेङ ।

द्वाल्खा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ लिष्टोल ट्वालकु बा स्वर्गिय लक्ष्मण श्रेष्ठ मा कृष्ण देवी श्रेष्ठय कोखलान् जन्मजु जेठा कय् भाजु विराममान श्रेष्ठ खेङ । २०५० दँकु नेपाली काँग्रेसय नेता स्वर्गिय भाजु गिरिजा प्रसाद कोईरालाय लाहालान् नेपाली काँग्रेसय क्रियाशिल साधारण दुज कायन्ली २०५९ दँनन्सी द्वाल्खाकु थाई रुपन चोङन दिएन नेपाली काँग्रेसय सक्रिय कार्यकर्ता नाप नापङ द्वाल्खावासीपे दातिकु चोङन ग्वाहार यङन बाहाकु बाहा ट्वाकस्याङन लिङार्न लिङार्न नेपाल विद्यार्थी संघय क्षेत्रिय नाय् (सभापती), साँस्कृतीक संघय जिल्लाय कोकजी (उपाध्यक्ष), नेपाली कांग्रेसय जिल्ला दुज (सदस्य), नेपाली काँग्रेसय वडा नाय् (सभापती), नेपाली तरुणदलय केन्द्रिय पार्षत, नेपाली कांग्रेसय जिल्ला आमन्त्रीत दुज (सदस्य) जुयन हाखेन पाराक लेर्ङ लेर्ङ नेपाल सरकारन घोषणा यङ २०७४ दँय स्थानिय निर्वाचनकु नेपाली कांग्रेसलान् वडाध्यक्ष पदकु टिकट नापलत्चु उतु व्यलाकु दोखुनु द्वाल्खावासी पिसिन नापज्याङन त्यात्के दिए वडा नाय् भाजु विराजमान श्रेष्ठ नाप ईसि बाँपीझ्याला न्हिपतीय नाप जुउ खँय मुल अंश थपेलागिन् ।

थनु केसी हातीकु व्यस्त जुयन चोनगु ?

द्वाल्खाय जनतापिस्त ग्वाहार यरीउरी ज्य खँकु व्यस्त जुयन चोनगी । ईथीतु पुनः निर्माणय छेँपेन दकेईरी, साझी छेँपेन दउ द्वाल्खावासीपिस्त नाप ज्याङन छेँ डोन्केईत मिल्यारेउरी ज्य, खँ नाप नापङ सम्पदा वस्ती छेँ दकेईय लागिन द्वाल्खावासीपे नाप आले नरपालीकाय ज्यकुठीकु नगरय मुल्मी भाजु भरत के.सी. व ईन्जीनियर भाजु शुरेस राउत नाप खँ जुयन चोन । आन्थितु छेँ डोई शुरु यङन चोङ्गु द्वाल्खावासीपिस्त गिथी गुली ढ्यावा दिल्यारी फई हङन लगई जुयन चोनगी । जन थौ हिसावकु छें दकेईत लगईजु ग्वारमुङ मोलकु ५० दोल टाका सरकारन वियन ययन चोन हर्स कुल मोलकु सम्पदा दुपान लकु छेँंपिस्त हाखेनय ख्वाल थिगुर यङ दकेईत नगरपालीकान बच्छी बेहोरेरी मल हङन जिन थौ खँ लाएन चोनगी । वय उदाहरण ख्वपेकु ईथी सम्पदा वस्ती दुपान लकु छेँ त ६० प्रतिशत नगरपालीका व ४० प्रतिशत छेँ दकेउपिसिन् ब्यहोरेङन चोन । उ जुयलागिन् छिजिकुङ ईथी जुर्स छेँ दके चोङनदिउ द्वाल्खावासीपेन गत्केङ ग्वाहार जुउजु ।

ऐतिहासिक शहर द्वाल्खाय गौरवता हङ उकुय सम्पदापेन खेङ । थनु उ सम्पदापेन गत्केङ नासजुयन ओङन चोन, छिजी पुर्खापिसिन् यङन तय व्यवस्थान थामेरी मफईरी व्यला थेङन चोन आमजुयलागिन् स्थानिय सरकारय नातालान् वय संरक्षणय लागिन् हातीङ योजना दके तरगु रा ?

छिजी दउ सम्पदापेन नास जुयन ओङन चोन । उ जुयलागिन् सम्पदापेन हाती हाती दमु दउ मध्यकु गुली नास जुयन ओङन चोन वय संरक्षण गीथी यङन यरीउरी हङन् ईसिन थनुकेसी पुरातात्वीकय ज्यकुठी नाप स्वापु तयन नाप ज्याङन गुलीङ वा दके चोङ दमु आमु मध्य भीमेश्वर देगलय भण्डार, दुङ्गलय सेङ, पिङ्गलय महादेवय देगल, कोर्छेय नारायणय देगल ईथी दके चोङ मध्यकु गुलीङ बनई जुई धोन्जु हर्स गुलीङ बनई जुयन चोनतुनी । ईथीतु मेवु मेवु दकेईत लेङ्गुपेन दोखुनय दकेईय लागिन ल्याखाः पित कायन ययन चोयन चोनगु ।

द्वाल्खा शहर प्र्राचिन मल्लकाल, लिच्छवीकालिन ऐतिहासिक पृष्ठभुमी बुयन थौतु ढंगन विकासजु ईतिहास छिजी हाखेन चोन । वय ज्वलन्त उदाहरण आमताक्कु दकेय मुल, दर्खा, डोबर, सार्बजनिक स्थल, देउ देगल, पाटी पौवा, वती व पुखुरपेन बाँलस्के दकेय तय खोईदमु । तर उ दोखुनु सार्वजनिक महत्वय ठाँईपेन थनु साँदय मिपिसिन् मिचेङन तय खोईदमु वयलागिन् लागिन् स्थानिय सरकारनय हिसावन् थमुन हाति पहल यङन चोनगु ?

द्वाल्खा प्राचिन मल्लकालिन व लिच्छवीकालिन ऐतिहासिक शहर खेङ । ईनागु जुर्ङ जुर्ङन साँद नापय द्वाल्खावासी दाजुकिंज ताताकेहे पिसिन् मुल व दर्खारी गत्केतु त्यालेन मिचेङन यय सार्वजनिक जग्गापेन दमु । उतु मुल मिचेङ कारणन् यत्ङ थिगुर जग्गालान् मेवु जग्गा उईत मुल मद, बालाचर्तुदशीकु देउ उईत मुलतु मदके मिचेङन तरै उ दुःखय खँ खेङ । उ थनु सोयन सुईदँ हाखेन पञ्चायतीकालनन्सीतु मिचेङन तय खोईदमु हर्स मेवु खँ री २०५१÷०५२ दँकु जग्गापेन नापीन् नापेत्न थौ थौ नामकु जग्गा नापेङन तय गत्केङ उदाहरण दमु । उ जुयन्ली पुरान पुरान ब्वरपेनरी चरिकोट मालपोत ज्यकुठीकु दउ खोई मन्त तर ब्वरकु मिचेकुपे खोई दर्सङ जग्गारी सार्वजनिकतु खेङ । पुरान नापिय नक्साय भरकु दोहोरो नापि यत्केईरी खँ जुयन चोन वय लागिन् निस्गुर निवेदन विई धोन्के तय दमु गुने व गीवी हङ खँ आउतु पित माहागी । मेखु खँ आम व्यला ताक्कु आमताक्कुय गा.वि.स.य मुलमि व वडानाय् पिसिन् वास्ता मतयथे लगई जुर । ईथि गत्के साँद मिचेकुपेन दर्सङ उकु हात्त मिपे नाम डायन चोईरी । ईसिन उ खँ त बाँलस्के हाखेन यङन्ली त्यालेन तउ, मिचेङ तउपिस्न थउतु लिपुल्केयउ हङ खँकु जन विश्वास दमु । तर उ अभियानकु थउ जहान, नातागोता महङन छिजि दोखुनुसेनुङ ग्वाहार विई मल हङन द्वाल्खावासीपे नाप जन ईनाप दमु । मेवु खँ ईनागु सार्वजनिक ज्य खँ वडा नाय् विराजन् जुकुन हातीङ यरी मफउ खेउ खँकु दोखुसेनुङ द्वाल्खावासीपे ग्वाहार दई मल, सामाजिक सञ्जालकु जुकुन चोयन हातीङ मोजु परई जुउ ताक्कु हाखेन ययन खँ लाई फई मल ।

निदँ टुल्ले स्थानिय निकाय विहिन जुर हावि मदौ ताक्कु व आउ दयन्ली द्वाल्खाय जनतापिसिन हाती महशुष यङ नाप लत्कु ?

गत्केथेन बाँलकुतु महशुष यङन तरै । तर जन ज्य खँ री कत्मछीङ्गु ब्यलाकु परई लत भुवाप सोङनलीय व्यलाकु स्थानिय निकाय मदउजु पुनःनिर्माण यरीउरी व्यला लङन अप्ठ्रयारो वा जुउतु खेङ । विरोधय लागिन विरोध जुकुन वा यउसेनुङ यरी फरई आनागु यकुपेन गत्केङ दमु । मेवु खँ गुनान हाती हतै हाती यङन चोन हङन हरीत दोखुसेय नुगर नुपान स्वाकटाई ठाँकउ आमु जुयलागिन् जन विचारकु बाँलकु महकु थिम्ह निस्म त्वार्त मेवुपिसिन् बाँलकु टोङन ग्वाहारतु यङन चोनहिन् । मेवु खँ स्थानिय निकाय दई धोङन्ली पुर्वाधारय विकास हाखेन जुई मफयन चोङ ठाँई लिवी यत्कु छिजि द्वाल्खाय विकासय हिसावन लिखन लङन चोङ्गु ठाँई फुलपा, गगरस, स्वाक्लो, खेलापय लागिन लोखुय गत्के दुःख जुउजु आउ उकुय जनतापेन त्याङन चोनहिन् । वय उदाहरण हाती हर्स नारायणदेउ पावु तोङ लोखुय योजना २७ लाख ढ्यावा बरावरय योजना २०७४÷०७५ दँकु सम्पन्न जुर गु योजनान्री उ ठाँईय ट्वाल ट्वालकु २३ गुर वती तयन वियन तय दमु ईथी गीवी गीवी डोवर थिनागु चोक चोक दमु आम्कु तयन सोगर पेगर छेँत पाएक परई जुके तयन वियन तय दमु । आन्थितु भुवाप सोङन्ली पुनः निमार्णय लागिन ठाकउ जुयलागिन् ठाँई ठाँईकु मुल ट्वाकस्याङन विईरी ज्य यत्कु । गगरसलान् सेङचा, दिललुङानन्सी तामकोशीय दिप, डाडाँगाउँनन्सी खेलाप टुल्ले, दिलुलुङानन्सी राम्पाटुल्ले दउ कच्ची मुलय दातीकु ट्वाक मास्याकुनीजु आम्त ट्वाकस्याङन मुल चल्केर्गु ईथी जुई धोङन्ली थिठाँईय मि मेले उईत कत्छीङ्गु जुर, सामान हाईत यईत कत्छीङ्गु जुर । आन्थीतु गोलेगाउँनन्सी मञ्जुश्रीटुल्ले मुल दकेर्गु ।

वस्ती गसान गसान यङन न्हुलु बस्ती दकेई मल हङन लक्ष्य तयन २ करोड ४० लाख टाका बरावरय शहरी विकासय ग्वाहारकु डाङगरनन्सी कोविदेउटुल्ले मुल दकेर्गु । नागदह सडक उन्नती, काँचतीकु दर्खा दकेईरी ज्य, छोपती मुल संरक्षण, सम्पदा वस्ती दुपान सोलारलान् चलईजु ईतार, मुद्रा संग्रालय रासकुलकु, साफरकुठी दकेईरी, भीमेश्वर देगलकु पारखात डोङ, मञ्जुश्री पार्क दकेय, नारायणदेउन्नसी फुलपाटुल्ले सिंचाईय ज्य यङ थिनागु गत्केङ ज्य खँ जुयन चोन ।

द्वाल्खा नेपाल भाषा बाँलस्के छ्यालीकु माहाय कारणन् यत्ङ ताङन ओङन चोन । वत छ्यालीकु हाईत व संरक्षणय लागिन हाती पहल यङन चोनगु ?

द्वाल्खाय नेपाल भाषा हङ द्वाल्खावासीपे सम्पती खेङ । उ सम्पतीय संरक्षण गीथी यङन यरीउरी हङन दोखुनु द्वाल्खावासीपे दायित्व व जिम्मेवारी दुपान लत । साझी खँकु गुङ थिम्ह निस्मन जुकुन यङन हातीङ जुई मफउ वय लागिन दोखुसेनुङ थौ थौ ठाँईलान हातीन फरई आमुन ग्वाहार यरी मल उ थिगुर पक्ष जुर । परिवार मुचापे लागिन पहिला स्कुल हङथे थउ कय मिचत मा भाषा मा बा न तु सेई मल हङ मान्यता दोखुसेके दई मल । थौ मा भाषा सेङन गुनुङ चिचा मोजु छिजि थौ गौरव थात ओन । व्यक्तिगत रुपन् खँ लार्गु हर्स बाँपीझ्याला थनु सोयन निथिदँ, निनिस्दँ हाखेनन्सी पित ययन चोन तर वय लागिन् ढ्यावाय व्यवस्था जुई मफय लागिन् ठाकउ खोङन चोनगी ।

इृथीतु जिनुङ साङत दिपक नाप नापज्याङन ईतार नामय म्ये चक्का पित कार्गु, आन्थितु भाजु त्रिलोचन प्रधानय संयोजनकु द्वाल्खा नेपाल भाषा खलकन स्याउदाई हङ सिडि पित कार्जु, लितङ भाजु त्रिलोचन प्रधानय संयोजनकु कालिञ्चोक युवा क्लवन भाग्यमानी सिडि पित कार्जु उ द्वाल्खा नेपाल भाषा त ग्वाहार यङ थि थि पाराक खेङ । तर गुङ जात जातीपे मा भाषा म्वात्केईय लागिन सरकारनङ विशेष पहल यरी मल नेपाल दुपान दउ जातजाती मध्ये छिजि नेवार जाती सुत्ता मेवु मेवु जातजातीपे भाषापिस्त संरक्षणय लागिन सरकारन जिम्मा काईमल । स्थानिय निकाय दमु उय माध्यमन स्कुल दुन्दु मा भाषाय साफर तई मल । मा भाषालान् कलास हिल्केई मल ईथी यत्चु हर्स गत्केङ खँ छ्यालीकु ययन हाखेन हिलेन उईत ग्वाहार जुई फरई ।

द्वाल्खाय संस्कृती न्हियन्ही ताङन ओङन चोन वय संरक्षण व जर्गेनाय लागिन हाती सोचेङन तरगु ?

द्वाल्खाय जुकुन मखे नेपाल दुपान दउ संस्कृती नेपालय सम्पती खेङ । उ जुयलागिन् नेपाल सरकारन उ संस्कृती परम्परा म्वात्के तईय लागिन जिम्मा काई मल । संस्कृतीपेन न्हियन्ही ताङन ओङन चोङ्गुकु मुल खँ वा आम्दानीय स्रोत तु खेङ उ स्रोतय कारणन यत्ङ जात्रामात्रा, संस्कृती ताङन ओङन चोन । स्थानिय निकायकु गक्कु ढ्यावा मद उ खँ त सरकारन थुयन भाषा, संस्कृती, नखत चखत हिल्केईत मल्गु ढ्यावापेन छुट्याङन विई मल । नेवार जातीय संस्कृती नेवारपे जुकुन मखे उ राष्ट्रयतु सम्पती जुयलागिन् वय संरक्षण यरीउरी जिम्मा सरकारन काई मल हङ जन थउ खँ दमु । छिजि द्वाल्खाय बारेकु खँ लारगु हर्स उकुय जात्रा पर्वपे लागिन् ईसितु लगई जुयन ययन चोनगु आन्थितु गत्केङ दँ ताङन चोङ्गु माझिपा डाकस त गुल्ला महोत्सव २०७५ दनन्सी खाकेई लगई जुयन चोनगु । ईथीतु गठ प्याखनपेन, बुढा भजन दउ हङ आम्त पित काईत पहल यङन चोनगु । बाजाकपेन ठ्यारी सेङन चोनगु उ जुयलागिन् ईथी छिजिन् यर्स मजिउ हाती मद तर दोखुनु खँ आम्दानीकु तु थायन चोन । आन्थीतु गुल्प टुल्ले छिजि भाषा, संस्कृती, जात्रामात्रा, नखत चखत दमु आमताक्कु टुल्ले जुकुन द्वाल्खा म्वाङन चोयन मखे हर्स ताङन वयङ । उ जुयलागिन् व्यवस्था यत्कु हर्स द्वाल्खाकु ताङन ओङन चोङ्गु दोखुन प्याखन, जात्रामात्रा, नखत चखत म्वात्के हाखेन यई फरगु हङ जिन विश्वास कायन चोनगी ।

वडा दुपानाय योजनापेन दकेर्ङ द्वाल्खाय बुद्धिजिवी, समाजसेवी व स्थानिय वासिन्दापे नाप सल्लाह मयङन थउ खुसीन दकेरई हङ ख“ ताई दमु वय बारेकु वाच्ता थुके विईत रा ?

वडा दुपानाय योजनापेन दकेर्ङ बुद्धिजिवी, समाजसेवी व स्थानिय वासिन्दापे नाप सल्लाह मयङन थउ खुसीन दकेरै हर्स थनु दोखुनु ज्य खँ सम्पन्न जुयन चोन । उ सोयन मेवु हाती खँ छिजि दोखुसेनुङ थुई मल हर्स छिजि वडाकु झिमच्यागुर थि थि खलक दमु उ खलक दुपान छलफल यङन आपे राय कायन्ली सर्छिन्नसी सर्छि व ङैम्हटुल्लेन ब्व काय पास यरीउरी चलन दमु । मखे हर्स वडाय ज्यकुठीकु यर्सखिने ईनागु खँपेन दोखुनु केई फरगी । ईथीतु जनताय छेँ छेँकु ओङन चोनगु आले जनतापिस्त हाति आवश्यकता दमु आमे भरकु वजेटपेन ब्वठयन विरगु उ जन जुकुन खुसीन मखे वडाकु त्याङन दिउ जनप्रतिनिधीपे दातीकु छलफल जुर । आकुलान्ली जुकुन ढ्यावा विनियोजित यगतु । वडाकु ढ्यावा विनियोजीत यरी सोयन हाखेन जि, वडा दुजपेन तिखातललान् राजकुमारी श्रेष्ठ, जुनकिरी विक, खेलावलान् निर बहादुर तमाङ, चथिललान् लालकृष्ण थामी हो द्वाल्खा वजारलान् चरित्रकृष्ण जोशीन् प्रतिधित्व यङन चोन । ईथी दातीकु छलफल यत्ङ यत्ङ बैठककु थिगुर खँ पिपान ययननी थिगुर खँ गुनानुङ लारै हर्स जिन हाती यरी ।

थय सोदँ वा उईतु धोन्जु आउ निस्दंय योजना हाती दमु ?

आउ उ लेङ्ु निस्दँकु री पुनः निर्माणय ज्य खँ त हाखेन यईउरी, सम्पदा वस्ती त सर्छि प्रतिशत वा धोयङ मखे गुली फरई आमु धोन्केईय लागिन पहल यरी हर्स मेवु खँ निस्दं दुपान सम्पदा वस्ती दोखुनु धोङ मोधो तर वय वारेकु डिपि आर ४२ करोड वरावरय दकेई धोन्गु गुरी नगरपालीकाय संयोजनकु एनसेटन दकेय खेङ । आन्थितु बुग्देउ मार्ग दुङ्गलय चुकानन्सी गिवी गिवी बुग्देउ डुरगु आकु आकुय सर्वे यत्के तरगु उरी ६.७५ करोडय उपत्यकान्नसी ईन्जीनियरपेन हायन डिपि आर तयार यत्के तय दमु । उ दुपान लुङा लाईरी, भित्ताय पारखात, चुकाय पारखात डोईरी, दर्खा दकेईरी, जात्रापेन सोईत यउ मिपेन चोङन सोईत चोङ ठाँईपेन दकेईरी ज्य खँपेन उ दुपान लत आन्थितु थावि संग्रालय दकेईत ठाँई मविय लागिन कोब्न रासकुलकु दकेईटेङन चोङ दमु ४.७५ करोडय डिपि आर बनई जुयन चोन उ मध्य थापरे प्रदेश सरकारलान् २ करोड निकास यरी धोन्जु हङ खँ ययन चोन । मेवसिन् हाती हतै हङ खँ सोयनुङ हाती यरीउरी हङ खँ मुल जुर ।

वडाकु सडक ईनार मदयन खिगौंकुतु लिङाई मल हङ द्वाल्खावासीपे थौ खँ दमु वय लागिन् हातिङ योजना दके तरगुरा ?
वय वारेकुरी द्वाल्खा दुपानाय खँ जुकुन मखे दोखुनु देश दुपानायतु खँ खेङ । पहिला पहिला ईतार मुङ ९३ गुर च्याकुजु तर गुल्प विद्युतिय नियामावली यर आकुलान्ली ८ लाखय विल यर गु व्यलारी नक वडा नाय् जुयन चोउई ईथी विल वा वडान तिरेरी मफउ । आन्थितु छिजिकु जुकुन ईतार माच्याकु जुर्सतु वा जिम्मेवारी काईरी आमु मखे थिगर नगरपालीककुतु माच्या आमजुयलागिन् उ खँ दोखुसेनु थुयन विई मल्दन । आन्थितु लिखन भीमेश्वरय जात्राय नामन २५ गुर निवारलान् च्याकु गिवी गिवी देउ उर आमु सडककु ईतार तर्गु आन्थि तर्ङ २७ लाख ढ्यावा ओन । उ ढ्यावारी भीमेश्वर देगल व नगरपालीकाय म्याचिङ फण्डलान् ३० प्रतिशत हर्स ७० प्रतिशत सरकारय ज्यकुठी ऊर्जालान् व्यहोरेत्चु ।

भाषा हङ हाति खेङ ?

भाषा हङ हरेक मीय पहिचान खेङ । हरेक मीपे ठाँईपे ओसिकेईरी माध्यम खेङ । थउ संस्कृतिय हो परम्पराय संरक्षण यरित ग्वाहार यकु माध्यम खेङ । आम्ली जुकुन मखे थउ भाषा हङ मेबु जातपे दातिकु गोप्य खलाईरी माध्यमुङ खेङ ।

बाँपिझ्याला पति गिनागु लगईजुर ? उ पतिलान् द्वाल्खावासी त हातिङ हरीत रा ?

बाँपिझ्याला पति बाँलकु । उ पतिन द्वाल्खाय नेपाल भाषाय संरक्षण हो छ्यालीकु हाईत गु पहल यङन ययन चोन आमेलागिन् जिन जुकुन मखे दोखुनुु द्वाल्खावासीपिसिन् थुयन ग्वाहार विई मल । ईथी ज्य खँ यङन चोङ्गु ग्वाहार वियन चोङुगु त यङन चोन हङन जस विई मल । ईथी ज्य बाँलकु ज्य खँ यङन ययन चोन हर्स गुनानुङ टुटी छिरीउरी ज्य यरी मटे । ईथी मा भाषा म्वात्केय तईरी व छ्यालीकृु हाईय लागिन् उ पतिन ग्वाहार यङ ययन चोङ लागिन् वय संस्थागत विकासय लागिन् वडान फयसयथे ग्वाहार यरीउरी प्रतिवद्धता विरगी ।

भाषा हङ छिजि थउ जातीय पहिचान जुयलागिन् वय संरक्षण यरीउरी मुल खँ जुयन ययन चोन । आउ बाँपीझ्याला पती थउतु सुरकु लिर्ङान लिर्ङान थनु अनलाईनकुङ थेई धोन्जु जि खुसी चायन चोनगी मेग्य न्हिकु छिजी द्वाल्खाकु जुकुन सिमित जुउ छिजि मा भाषा आउ विश्वकु चोङन दिउ दोखुनु दाजुकिंंज, ताताकेहेपे दातिकु थेङन बोई खोङ्गु जुयन चोन आमजुयलागिन् थपिस्तङ हाती ईनाप यतगी हर्स थउ मा भाषा म्वात्केईरी अभियानकु हातिन फरगु आमुन ग्वाहार यरीलौं उतु छिजि दोखुसेय लागिन बाँलकु व भिङ्गु खँ खेङ ।

मेवु द्वाल्खाय दाजुकिंज, ताताकेहेपिस्त हाति हतगी हर्स बाँलकु ज्यकु ग्वाहार यरीउरी बानीय विकास यरसिन् ज्य खँ यत्ङ हातिङ कोत थात जुर्स सच्यारीत ग्वाहार यरीउरी बानी पितकासिन् । छिजि न्हुलु द्वाल्खा गीथी दकेईरी हङ अभियानु लगई जुईलौं । थिम्ह द्वाल्खामी थिगर छेँ दकेईरी अभियानकु थउ थउ प्रतिवद्धता यरीलौं । द्वाल्खा दुपानाय खँपेन सामाजिक सञ्जालकु मोचोईलौ खेउ खँ जुर्स नाप चोङनतु सल्लाह यरीलौं । यउ पाटी जुर्सङ द्वाल्खाय विकास व सामाजिक ज्य खँ यत्ङ थिठाँईतु नाप ज्याङन यरीलो. । ज्य री बजिङ थिम्ह स्यारी मफईरी खँ जुकुन सामाजिक सञ्जालकु ड्वाकु ड्वाकु चोईरी बानी हट्यारीलौं । वय नाप नापङ दोखुनु द्वाल्खावासी दाजुकिंज, ताताकेहे नापज्याङन न्हुलु द्वाल्खा दकेईत बल थविउ हङन द्वाल्खा भीमेश्वरनाप आशिक फोङन चोनगी जन व द्वाल्खाकु चोङनदिउ दोखुनु द्वाल्खावासीय खेन्नलान् । लिखन उ दोखुनु खँपेन तईत ग्वाहार यकु उ बाँपीझ्याला गुली थात थेई म्वालेन चोन आन्थितु दोखुसेय नुगर दुपान चोईत सफल थोजु हङन बाँपीझ्याला अनलाईन पति त व हिल्केईत हाखेनन्सी ग्वाहार यङन ययन चोङुगु जन पाजु उपेन्द्र प्रधान व उ हिल्केईत लिखनलान् ग्वाहार यङन ययन चोङ्गु भाजु मयजुपिस्त जन व द्वाल्खवासीय खेन्नलान् माया आले सुभाय् विरगी ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!