Search

थाब्न व कोब्न हरी मटेना

थाब्न व कोब्न हरी मटेना

आमताक्कु निरकुश पञ्चायती व्यवस्था दउ जुयलागिन् उ म्ये चोयन दिउ भाजुन थउ नाम मोचोयन सुले (भुमीगत) नाम चोयथे लगई जुर सायद उ दोलखा सन्देश पित कायन दिउ भाजु त उ सुले (भुमीगत) नाम सिई फरई । थपिस्त लगई जुई फरई उ हाखेनय म्ये हात्त सारेत्चुले हङन ? थिताल उ म्ये दोखुनु ब्वङन हलेन सोसीन आले गुली मज्जा यउ जुयनचोन आले थपसिन् सिईत । छिजि द्वाल्खा मिके चेतना मदउ हतहिन् दउ जुयन चोनरा मदउ जुयन चोनरा उ म्ये एउता जे त्वार्त जुर्सङ थिताल ब्वईत ईनाप यतगु । सत्ननुङ उ म्ये चोनय दिउ काँकरम्वार कान्छातु खेङरा ले ?

च्वउ : काँकरम्वार कान्छा

थाब्न कोब्न हरी मटेना
संसारय छिजि गरीवपेन थिगुर नुङना
थाब्न व कोब्न हरी मटेना
लौ सोसीन दाजुकिजपेन
लौ सोसीन ताताकेहेपेन
दुङ्गल पिङ्गल थाब्न कोब्न
द्वाल्खा तुङना
थौ थौ कु चिचा चिचा खँकु
हात्त ल्वाङन च्वँईरी
छिजि गरीव व न्याय प्रेमी
थि जुयन चोँईरी
संसारय छिजी गरीवपेन थिगुर तुङना
थाब्न कोब्न हरी मटेना
छिजि शत्रु अवसरवादी
छिजि जुई मटे
न्याय प्रेमी दाजु केहे स्याकु
दलाल जुई मटे
छिजि गरीव हङन खिसी यकु
छिजि हि व चल्तीकु मस्ती यकु
शोषक सामन्ती अन्याय अत्याचारीय हाखेन
टुक छुई मटेना
ग्यारी मटेना
छिजि शत्रु नाप बदला काईत
छिजिन लुमङकेई मटेना
थाब्न व कोब्न हरी मटेना
संसारय छिजी गरीवपेन थिगुर तुङना
छेँ स्वाँहारा वुँ वली ए
जे जुकुन मखेना
घाँस लईरी चिला सा जोईरी
उली तु जिवन मखेना
मि जुएन देश जनता ए लागिन्
हातिङ यरी फईमलना
थाब्न कोब्न हङन ल्वारी मटेना
थाब्न व कोब्न हरी मटेना
संसारय छिजी गरीवपेन थिगुर तुङना

सारेङ : दोलखा सन्देश २०३९,

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!