Search

द्वाल्खा म्ये

द्वाल्खा म्ये

स्वर्गिय महेश श्रेष्ठ “वरदान” य सम्मानकु

द्वाल्खा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ ड्वाक्छे ट्वालकु २०१८ दँ श्रावण १३ तिथीकु जन्मई जुयन स्वनिगः कालोपुलकु चोङन ययन दिएन द्वाल्खाय सांगीतीक क्षेत्रकु ग्वाहार यङन् ययन् चोङन् दिउ भाजु महेश श्रेष्ठ “वरदान” ल्यास्माकुतु जण्डीस लगई जुयन मफयन ५० दँकु मन्त ।


स्वर्गिय बा हरेराम श्रेष्ठ व स्वर्गिय मा सानुलक्ष्मी श्रेष्ठय याकर कय स्वर्गिय भाजु श्रेष्ठ खेङ । थपेन गत्केन वा सिरगुजेउ तर आउय ल्यास्मा बाबु ल्यासिमिसा मईपिसिन् मसिगु ज्यउ । पाखलतीकु चोङन दिउ मयजु भवानी श्रेष्ठय ड्वाकु दाजु स्वर्गीय महेश श्रेष्ठ खेङ । २०५२ दँ बैशाखकु मयजु निता श्रेष्ठ नाप ब्याहा यङन दिउ भाजु स्वर्गिय श्रेष्ठय थिम्ह मिच मिहिका श्रेष्ठ व थिम्ह कय् मिसीथ श्रेष्ठ दमु ।द्वाल्खा नेपाल भाषालान् म्ये चिङन दिउ भाजु स्वर्गिय श्रेष्ठ द्वाल्खालान् संगीत क्षेत्रकु लगई जुयनदिउ नक्षत्र मध्यकु थिम्ह खेङ । स्वर्गिय बा हरेराम श्रेष्ठय संगीतखेन्नय प्रेरणान स्कुल ब्वन्ङनन्सी सांगीतिक क्षेत्रकु लगई जुयन दिउ भाजु स्वर्गिय श्रेष्ठन् छिजि द्वाल्खाय दोखुनु निचान्नसी ड्वाकुटुल्ले दाजुकिंज, ताताकेहेपेय मुखु चुकाकु यारगाएन चोङ्गु कालिञ्चोकय चिमाल सोन, मज्जान होयन चोन हङ नामजाउ म्ये चिङन दिउ आमतु नक्षत्र भाजु स्वर्गिय महेश श्रेष्ठ “वरदान” खेङ ।म्ये त सर वियन हलेन दिउ भाजु सुरेशचन्द्र प्रधान व मयजु नलिना चित्रकार हर्स लिवि सर वियन म्ये हलेन दिउ भाजु रोमीयो प्रधान व मयजु नलिना चित्रकार खेङ । द्वाल्खा नेपाल भाषाकु द्वाल्खा म्ये छेर (शिर्षक) वियन म्ये चिङन द्वाल्खाय नेपाल भाषाय विकासक्रमकु ग्वाहार यङन थउ जन्मई जुय ठाँई द्वाल्खाय नाम हाखेन लत्केईय लागिन् ग्वाहार यङकु खुसी चाई मल । ईनागु गत्के खँ पिसिन् यत्न छिजिन स्वर्गिय भाजु महेश श्रेष्ठ “वरदान” त गुल्पनुङ लुङमोन्के चोई मफगु । उ जुयलागिन् स्वर्गिय भाजु महेश श्रेष्ठ “बरदान” य सम्मानकु लुओन्के आमुन चिङन छापेङन तय म्ये उकु सारेङन थपे हाखेन ब्वयन तय खँ सिकेरगु ।स्वर्गिय भाजु महेश श्रेष्ठ “वरदान” य मनय शान्तीय लागिन् थप्सीन् सिर्सङ मसिर्सङ उ म्ये थिताल ब्वङन, सर्स हलेनुङ विईसिन् हङन ईनाप यतगु ।

च्वउ : स्वर्गिय महेश श्रेष्ठ “बरदान”

थिपुल सोउले नस्कनकु
थउ ख्वाल
हाती गिनागु दम हङन्
छिन यचके खोईन ।

थिपुल लिखन पुलेन सोउले
थउ मुल
जि गिवी ओङन् चोनगी हङन्
छिन ओंसिन् ।

थिपुल मेवु मि जुयन सोउले
आमे नुगर दुपान्
गुली दुःख दमु हङन्
छिन अनुभव यरीन् ।

थिपुल थउ लाहाकु देङन् सोउले
आकु हेगौं हितु पित एयौं
थिपुल मेवे लाहा किएन सोउले
आकु हेगौं हितु पित एयौं ।

सारेङ : मिखाँ पतीलान्

मल्टिमिडिया ग्यालरी

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCrfKpAHWbiEIg0uksaq5iKw&layout=gallery[/embedyt]

Written by 

Related posts

Leave a Comment