Search

सिखल मियन पुल सोईत १०० किलोमिटरय यात्रा

सिखल मियन पुल सोईत १०० किलोमिटरय यात्रा

बाँपीझ्याला, गलकोट । मिपे सोच, ईच्छा गत्केङ दमु । आमु ईच्छाशक्ती त पुरा यरीमल हङन लिर्ङास जवरजस्तीङ पुरा जुउ खोईदमु । आमतु खँकु निसीखोला गाउँपालीका वडा ल्याखाः ३ धाराखर्ककु सोम्ह ल्यासिमिसा व थिम्ह ल्यास्मा । तर हरितालिका तिजय व्यलाकु छेँ त्वार्त ओङ्गु आपेन पेम्ह ताङ्गु खबर भाईरल जुर ।


निसीखोला वडा ल्याखाः ७ स्थित पर्यटकिय ठाँई नर्सिङकोट उर ओङ्गु च्याम्ह मध्य पेम्ह छेँ लिपुल । झिम्नस्दँय अस्मिता सुनार, झिम्डादँय रामप्रसाद सुनार, झिम्खुदँय श्यामु सिर्पाली व झिम्डादँय सम्झना सिर्पाली स्वापु पिपान जुर । परिवारन म्वालीत झीवाखो पुलिसकु निवेदन टुल्ले विर्जु । तान हङ ङानुन्ली बाग्लुङ बजारलान् आमु ल्यास्मा–ल्यासीमिसा नाप लत ।


आपेन ताङ मखेयन् विश्वयतु टाहागउ हङन दावि यङ बाग्लुङ व पर्वत ट्वाकस्याकु झोलुङ्गे पुल सोईय लागिन् यय सिदत ययन चोन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चोकेय खँ हङन दिउ भाजु राजेन्द्र रेग्मीन् हङथे नर्सिङकोट उर यउ च्याम्ह मध्य पेम्ह बाग्लुङय लागिन् निसीखोलान् लिङायन बुर्तिबाङ यउ सिदत ययन चोन ।

बुर्तिबाङय लुँ पसलकु सोम्ह ल्यासिमिसा मध्ये निस्म ल्यासिमिसान् थउ गलकु फियन चोङ ओहय सिखल मियन मटर (ट्याक्सी) गएन बाग्लुङ यउ रेग्मीय खँ दमु । गलकु फिय निस्गुर सिखल मियन मटर (ट्याक्सी) गएन बाग्लुङ यउ खेङ । रेग्मीय खँथे बाग्लुङ बजारय चिप्लेटी बसदिलोकु बास चोङ्गु आपसिन् टाहागउ पुल सुता सोई धोङ जुयन चोन ।


कालिका देगल टुल्ले उर ओन्गु आपिस्त पुलिसन लिपुल्केय सिदत ययन चोन । ढ्यावा व बासचोङ खँकु ठाकयन छेँ पुली मफय चोङ्गु आपिस्त भदौ ला १० तिथीकु पुलिसन बाग्लुङ बजारकु नाप लङ खेङ ।


बाग्लुङ बजारकु निषेधाज्ञा जुय कारणन् छेँ पुलि त समस्या जुउ कारणन् परिवारय स्वापुकु मायाय जुई फरई हङ परिवारय दुजय खँ दमु । छेँलान् उर उई हङन स्वापु मदयन्ली पिरकु चोङ व उय कारणन् नाप लङ खबरन् खुसी जुय खँ श्यामु सिर्पालीय बा कोक बहादुर बिकन् हङन दिरहिन् । ईसि वा तनावकु चोङ्गुपे, गुनानुङ अपहरण यत्चु रा ? हातिङ यत्चु रा हङन ग्याङन चोङ्गुपे, विक न हङन्दिरहिन् रामप्रसाद सुनार, अस्मिता सुनार न छेँलान् थिस्दोल व श्याम सिर्पालीन् खुस्सर टाका यङन पित ओङ्गु तन ।


सिर्पालीय बाय खँ थे बाग्लुङ बजारकु पुलिसन नापलङन्ली बुर्तिबाङ यङन परिवारय जिम्मा ल्याङ खेङ । आपसिन् निस्गुर ओहय सिखल बुर्तिबाङ बजारकु सोदोल टाकाकु मियन मटर (ट्याक्सी) गएन पुल सोर बाग्लुङ बजार १० किलोमिटर टुटिन लिङायन व ९० किलोमिटर मटर (बस) गएन बाग्लुङ बजार यय खेङ ।


सामाजिक सञ्जालकु गत्केङ नामजाकेय रामरेखा अदुवाबारीन् पुलय विषयकु सिकेयन्ली परिवार त खबरतु मयङन बाग्लुङ बजार यय खेङ ।


(उ समचारन छिजि कय मिच दउ बा मा त हातिङ शिक्षा मिलई जुयउ रा हङन अनलाईन खबरपतीलान् सारेङन नेपाली भाषालान् नेवाः भाषाकु उल्था यङन उकु तय खेङ हङन थपिस्त सिकेरगु )
सारेङ : अनलाईन खबर डक कम

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!