Search

नेपालय बारेकु कार्ल माक्सन हाति हकु ?

नेपालय बारेकु कार्ल माक्सन हाति हकु ?

सन् १८४० य दसकन्नसि उकु युरोपकु गु थिगुर भूतन् ख्याङन चोन, आमतु भूत, आमतु पिशाच विश्वभरि फैईलई जुयन आउ नेपालटुल्केङ ख्यारित थेङन चोन ।
आम भूत खेङ–साम्यवादय भूत ।

आम पिशाच खेङ–साम्यवादीपे, साम्यवादी पार्टीपे पिशाच !!
थनुकेशी दन्त्य बाखन (कथा) य भूत–पिशाचय रुपकु प्रचार जुउ साम्यवाद, साम्यवादी, साम्यवादी पार्टी हो व्यवस्थापेन थनु यथार्थकु मुल शक्तिय रुपकु, मौलिक क्रान्तिकारी विचार हो संस्कृतिय रुपकु, आमूल परिवर्तनकारी व्यवस्थाय रुपकु स्थापित जुयन चोन । उलान् नेपालु अछुतो मोजु हङ यथार्थ छिजी मिखा हाखेन जगजाहेर जुयन चोन ।

उतु साम्यवादी विचार हो साम्यवादी शक्तिपे वर्चश्व जु नेपालय बारेकु साम्यवादय प्रवर्तक आले अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावर्गय महान् नेता आले गुरु कार्ल माक्र्सन् हातिङ सटिक टिप्पणी चोय सियन्ली छिजी बामपन्थीपेन आश्चर्यचकित आले खुशिन् गद्गद् जुरहिन् ।
खेङ, वैज्ञानिक साम्यवाद, द्वन्दात्मक आले ऐतिहासिक भौतिकवाद हो विज्ञान सम्मत राजनैतिक अर्थशास्त्रय प्रवर्तक कार्ल माक्र्सन् छिजी देश नेपालय बारेकुङ थौ अमुल्य कलम य मसी खर्च यङन तरै । नेपालय इतिहासय बारेकु, बेलायती साम्राज्यवाद विरोधी नेपाली सघर्षय बारेकु आमुन् ओल्ते आल्ते टिपोटपेन हो टिप्पणीपेन चोयन तरै ।
कार्ल माक्र्सन् नेपालय इतिहासय बारेकु चोइरी क्रमकु मुल निस्गुर सन्दर्भ उल्लेख यङन तरै । थिगुर जुजु पृथ्वीनारायण शाहय राज्य विस्तारनली अग्रेजी साम्राज्यवाद नापय लडाइय संक्षिप्त रुपरेखा हो अग्रेजी साम्राज्यवाद विरुद्ध भारतीय जनताय पहिला स्वाधिनता युद्ध १८५७ य सिपाही विद्रोहीय क्रमकु जु झाङसिकी रानीय प्रतिरोध सघर्षय दौरानकु नेपाल देशय विद्रोहीपेन देपान दमन यङन जंग बहादुरन् शरनार्थिपे देपान यङ विश्वासघात !
जंग बहादुरय तु समकालिन कार्ल माक्र्सन् जंग बहादुरत “अग्रेजपे खिचा” हङ विशेषण बियन तौजु । भारतीय इतिहास देपान टिप्पणी चोइरी क्रमकु ड्वाकु मात्राकु नेपाल हो भारत सम्वन्धी साफरपेन अध्ययन हो चिन्तन मनन यङ माक्र्सन चाहे नेपालय पृथ्वीनारायण शाहन्ली थोजु चाहे जंग बहादुर कालिन थोजु गुली सटिक ढंगन् ऐतिहासिक रुपरेखा चोर्जु हो जंग बहादुरत गुली सटिक रुपकु प्रहार यङन तौजु हङ तथ्य आमुन् चोयन तयन् लान् छलङ्ग सिदम । लुवन्केइमल्गु उ टिप्पणी श्रद्धेय कार्ल माक्र्सन थौ जीवनय लिखन भारतीय इतिहास देपान टिप्पणी हङ शिर्षककु चोयन तरै । गुरी एशियाली महादेशय लागिन् महत्वपूर्ण योगदान मानेतै ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!