Search

मिलिझुली– कालिञ्चोककु हिदान

मिलिझुली– कालिञ्चोककु हिदान

बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । मिलिझुली साकोस लि.य २८ गुर थापना दिवश आले कारोवार हिल्केय न्हिय अवसरकु ग्वसाग्वय हिदान ज्य खँकु २८ म्हन् हि दान विय खँ सिदत ययन चोन । कोरोना भाईरसय संक्रमणय दातीकुङ मल्गु मापदण्ड व सर्तकता अपनायङ नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, द्वाल्खा व नेपाल स्वयमसेवी रक्तदान समाजय ग्वाहारकु सहकारीन हिदान ज्य खँ यङ खँ सम्पन्न यङ खँ सिदत ययन चोन ।
सहकारीय नाय् भाजु नारायण बहादुर प्रधान (श्रेष्ठ) य नाय्त्वकु व भीमेश्वर नगरपालीकाय नाय् भाजु भरत बहादुर के.सी.य मुल आतिथ्यकु हिदान ज्य खँ ग्वसाग्वयन दिवश ङाकेय खँ मिलिझुली कालिञ्चोक साकोसय मुल कार्यकारी अधिकृत भाजु ईस्वर न्यौपानेन् सिके दिरहिन् ।

भीमेश्वर नगरपालीकाय नाय् आले उ ज्य खँय मुल पाउँना भाजु भरत बहादुर के.सी. हिय लाम्जा विर्जु (हस्तान्तरण) हर्स उ ज्य खँकु जायन दिउ पाउँना, मुलपाउँना व शुभचिन्तकपिस्त सहकारीय कोकजी मयजु सरुणा बस्नेत (श्रेष्ठ) लसकुस यङन दिरहिन् ।

ईथीतु उ हिदान ज्य खँकु नफ्स्कुन बागमती प्रदेशय मुल छ्याञ्जे भाजु जिवनराज खड्का, स्वास्थ ज्यँकुठीय मुलमी भाजु बिभुकुमार झा, जिल्ला सहकारी संघ द्वाल्खाय नाय् भाजु हेमन्त चौगालागाई, सहकारीय संस्थापक नाय् आले समाजसेवी भाजु रामदास श्रेष्ठ, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी द्वाल्खाय नाय् भाजु भाजु गोकर्ण प्रसाद पोखरेल, नेपाल स्वयमसेवी रक्तदान समाज द्वाल्खाय नाय् भाजु श्याम गौतम, सहकारीय पदाधिकारी थि थि खलक, संचालक दुज, मेवु थि थि खलक, हिदान वियन दिउ भाजु मयजुपेन व कर्मचारीपिसिन् आमु ज्य खँकु ब्व कायन दिय खँ सिदत ययन चोन ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!