Search

विश्वकु दोखुनु सोयन गत्के संक्रमित व सिरीउरी ल्याखाः भारतकु

विश्वकु दोखुनु सोयन गत्के संक्रमित व सिरीउरी ल्याखाः भारतकु

बाँपीझ्याला, स्वःनिग । लिविय घडिकु कोरोना संक्रमणय मुल ठाँई भारत जुयन चोन । आकु न्हियनी संक्रमित व सिरीउरीय ल्याखाः आउ विश्वकुतु दोखुनु सोयन गत्के जुयन चोन ।
मेह्ग आईतबार न्हिछिनतु ५६ दोल १ शर व ८ म्ह न्हुलु संक्रमित नाप लङ वल्र्डोमिटर्सय तथ्याङ्कन केङन तरै । गु मेवु देशय सोयन सर्वाधिक दैनिक संक्रमित संख्या खेङ । आईतबाटटुल्लेन कोरोनान सिकु जुउय ल्याखाः मेवु देशय सोयन ९६१ जुयन चोन ।
ईथितु आउटुल्ले भारतकु कोरोना संक्रमित जुउ य ल्याखाः २६ लाख ४७ दोल ३ शर व १६ खुम्ह थेङन चोन । सिकुय ल्याखाः ५१ दोल ४५ म्ह थेङन चोन हर्स लाउय ल्याखाः १९ लाख १८ दोल सोयन गत्के जुयन चोन । आईवार जुकुन आकु ५७ दोल ४ शर व ४ म्ह लायन चोन । आउ ६ लाख ७८ दोल सोयन गत्के कोरोना भाईरस सक्रिय जुयन चोन ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!