Search

भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः ४ य थौतु ज्यकुठीलान् वडावासीपिस्त ग्वाहार

भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः ४ य थौतु ज्यकुठीलान् वडावासीपिस्त ग्वाहार

बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । ३० तिथी, २०७७ दँकु भीमेश्वर नगरपालीकाय ज्यकुठी चल्केईरी ज्य खँ सम्पन्न जुर । थनुन्सीतु वडावासीपिस्त थौतु ज्यकुठीलान् ज्य खँकु ग्वाहार यरीउरी खँ दमु हङन् वडा ल्याखाः ४ य नाय् भाजु हरिवंश चौलागाईन ईस्त सिके दिरहिन् ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!