Search

भैरब हो कुमारी जात्रा

भैरब हो कुमारी जात्रा

द्वाल्खा (बाँपिझ्याला) द्वाल्खाय् मुल चाड पर्व आले नखत चखत मध्ये भैरब कुमारीय् जात्राङ थिगुर लत । २०७७ दँ श्रावण २१ तिथीन्नसी २५ तिथीटुल्ले प्याखन सम्पन्न जु खँ सिदत ययन चोन । बल्लीय् ९ घडीन्नसी सुनीय् ५ घडीटुल्के ट्वाल ट्वालकु वङन प्याखन उयन ग्वाहार फोन राक्षसपे नापय लडाईय हाउबाउ यङन उय उ जात्रात किम्वदन्तीथे गकेङ विश्वासीलो भरपरईजु मानेतहिन् । उ जात्रा ङाकेईत द्वाल्खालान् थौ पेशा व्यवसाय लागिन् पित ओङन चोङ्गु द्वाल्खावासीपेन ययन ङाकेईत गत्केङ ग्वाहार यतहिन् । तर थापरेरी कोविड १९ य कारणन् यत्ङ मजान माखाके पुटी पुटीगाउ पहर ढाके ट्वाल हिल्के हो स्थानिय वासिन्दापिसिन् सोई यके यके दुत तयन थापरेय भैरब कुमारी जात्रा धोन्के दमु हङ वडा ल्याखाः २ य नाय् भाजु विराज श्रैष्ठय थौ खँ दमु । उ कुमारी हो भैरबय् थिगुर विशेषता हाती हर्स उ जात्रा थिनागु नामलान् मेवु जिल्ला दुन्दु दर्सङ हु बहु गिवीङ मदय लागिन् उ थिगुर थौतु विशेषताय जात्रा जुउ खँ उकुय बुढापाकापे भनाई दउ खोई दमु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!