Search

द्वाल्खाकु ड्वाकु राकस

द्वाल्खाकु ड्वाकु राकस

द्वाल्खा (बाँपिझ्याला) गिवी नेवार समूदाय, बस्ती दमु आकु नेवारपे थौतु संस्कृती, रहनसहन आले परम्परा दमु । बर्षा धोङ लगत्तै गाठामा डुयन्ली गत्केङ नेवार बस्ती दउ ठाँईकु डाकस खाके मनोरञ्जन कारहिन् । आन्थितु द्वाल्खा जिल्लाय् द्वाल्खा शहरकु चोङ्गु नेवार समूदाय ल्यास्मा, ल्यासीमिसा दुजपिसिन् गाठामा डुयन्नसी क्वाटी पुनिसकु १९ तिथी श्रावण २०७७ खुनु ड्वाकु डाकस खाक्केटुल्ले राकस खाके मनोरञ्जन काय खँ सिदत ययन चोन । थापरे राकस थाब्नलान् भाजु भरत प्रधान खाय खँ सिदत ययन चोन ।
भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ य नाय् भाजु विराज श्रेष्ठय विशेष पहलकु कोविड १९ य संक्रमणनाप लडई जुयन राकस खाकेईरी ज्य यङन दिय खँ सिदत्त ययन चोन । भाजु नाय्य थौ खँ हाति दमु हर्स छिजि थौ पुर्खापिसिन् त्वार्त ओङ चाडपर्व आले चखत चखतत् म्वात्के तईत ग्वाहार जुयउरा हङन विशेष पहल यङ खँ दमु । थिगुर खँ हाति हर्स छिजि वप्ते आप्ते खँकु अल्मलई जुयन कस्कन कारगु हर्स हाति जात्रापर्वपेन हिली मफई फरई आमजुयलागिन् नाप ज्याङन थापरे सोयन काल्सी बाँलस्के ब्व काईत ईनाप यङ खँ सिदत ययन चोन ।
आन्थितु द्वाल्खाकु साप्याखन धोन । साप्याखनकु थाप्न हो कोब्नय दाजुकिंजपिसिन् थौ थौ सा प्याखन पित कायन् द्वाल्खा हिल्केर्जु हर्स उ दँकु सिकुय खलक आले सन्तानपिसिन् स्वर्ग जुउय आत्माय् शान्तीय् कामनाय लागिन् कय, मिच आले छय्पिसिन् आपे नापकु प्याखन दकेय छोय खँ सिदत ययन चोन ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!