Search

खिगौलान त्वाकर

खिगौलान त्वाकर
त्रिलोचन समस्त

खिगौलान त्वाकर द्वाल्खाय ख्वाल भिङ्खेङ चर्कोन
चानस दातिकुङ छिजी मुलकु इतार च्याङ्न चोन ।

मेग मिनङे ग्वानुङ मोखोङ ग्वासन थनु सुचयन ओन
मुलकु पाराक तय लुङापेन यचयन टल्कै जुयन चोन ।
बालकु जे खँ कु दोखसेनुङ वाहार ब्याहार यरि मल
टायन टायन चोन्सङ मिखान सोयन खुशी चाइ मल ।

मेग बज्याल जुयन चोङगु छिजी ठाई थनु नुलु जुयन यर
बालकु खँ तार्ङ्सिसन ङिल ङिल दायन द्वाल्खा उइ यर ।
बालकु यरि हकु पिस्त दुबि नुगर नसितुङ ग्वाहार यरि मल
द्वाल्खा हङन गर्व यरिउरी लो छिजि नुग दके उइ मल ।

खिगौलान त्वाकर द्वाल्खाय ख्वाल भिङ्खेङ चर्कोन
चानस दातिकुङ छिजी मुलकु इतार च्याङ्न चोन ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!